oּ܎ȦLS

Needle Roller Bearings with Inner Ring without Cage

NAV49 ϵ

<>

S ̖ ߴ ~d OD ԭ̖
Shaft Designation Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting Original
Diameter d F D B r   Cr o  Cor Speed Designation
Dynamic Static
mm g min. kN kN rpm
15 NAV 4902 15 20 28 13 0.3 8.5 9.2 20000 4074902E
17 NAV 4903 17 22 30 13 0.3 9.4 10.9 17000 4074903E
20 NAV 4904 20 25 37 17 0.3 10.6 13.6 14000 4074904E
25 NAV 4905 25 30 42 17 0.3 11.0 14.6 12000 4074905E
30 NAV 4906 30 35 47 17 0.3 21.0 25.5 11000 4074906E
35 NAV 4907 35 42 55 20 0.6 22.8 29.6 9500 4074907E
40 NAV 4908 40 48 62 22 0.6 23.6 31.5 9500 4074908E
45 NAV 4909 45 52 68 22 0.6 24.4 33.5 8500 4074909E
50 NAV 4910 50 58 72 22 0.6 25.0 35.5 8000 4074910E
60 NAV 4912 60 68 85 25 1.0 30.5 47.5 7000 4074912E
70 NAV 4914 70 80 100 30 1.0 31.5 50.0 7000 4074914E
80 NAV 4916 80 90 110 30 1.0 43.0 67.0 6000 4074916E
90 NAV 4918 1507 90 105 125 35 1.0 45.0 73.0 5500 4074918E
95 NAV 4919 1537 95 110 130 35 1.1 47.0 80.0 5000 4074919E
100 NAV 4920 2240 100 115 140 40 1.1 58.0 100.0 4700 4074920E
110 NAV 4922 110 125 150 40 1.1 60.0 108.0 4300 4074922E
120 NAV 4924 120 135 165 45 1.1 61.0 112.0 4100 4074924E
130 NAV 4926 4430 130 150 180 50 1.5 84.0 156.0 3700 4074926E
f
1.л~dɡODٺHx񅢿á
2.֬rODٞДֵ60%
Note:
1.These load, speed and mass is reference of choice only.  
2.With grease lubrication, 60% of these limiting speed will apply.
Ͽ齫 ʱʱʿѯ vrʱʱ©ˢǮ ʲôƽ ʱʱվ pk10ֱ ͼ̳ ʱʱô Ѷ齫 18긣d 11ѡ5ͼ ͼ ٷͧ012· ѡ919074 ʱʱǰ